Mission

Vi som församling har under många år skickat iväg både personer och medel för att hjälpa människor i andra delar av världen. Den bästa gåvan man kan ge är att förmedla kontakten med Jesus så människor får uppleva sig älskad av Gud. Den kärleken vill vi ge vidare över hela jorden, även hemma i Ölmstad.

https://fb.watch/aUQOBHCWxq/

På 80-talet fick Margareta Wennerberg Rumänien på sitt hjärta och när landet öppnades . 1990 föddes Rumänienhjälpen. Sedan dess har hjälpsändningar med förnödenheter, material för sjukvård, biblar m.m. skickats. Genom detta har många i Rumänien & Kosovo mött Jesus & vi fått en syskonförsamling i Nucet. “Hjälpen“, som sedan 2017 är egen förening, drivs med pengar från second-hand butik & gåvor.


https://www.facebook.com/LifeChurchBkk/videos/461772534442580/

2007 flyttade Daniel & Paulina Brolin med familjen till Thailand & startade Lifecenter Church i Bangkok. Den har växt & startat dotterförsamling i Siam Reap, Kambodja med Tim & Paula som pastorspar. Dit sände Ölmstad pingst ut Jesper & Lotta Jacobsen som under ett halvår hjälpte till i uppbyggnadsfasen. Genom life-grupper & söndagens samlingar vill de förmedla att Gud älskar Asien!


To All Mission, som grundats & leds av Tobias Almhill, har ett tydligt fokus att predika evangeliet om korset till onådda & mörka platser. Teamet samarbetar med kyrkor på plats & vill i första hand nå de som inte brukar gå till kyrkan. Huvudfält är flyktinglägren i norra Uganda, Tanzania & Romer i Serbien där vi har outreach, bön för sjuka, bibelutdelning & predikar evangeliet på större möten.


https://www.facebook.com/martin.ojfelth/videos/1592909420806845/

Välgörenhetsloppet Ölmstad MTB hålls varje år av Ölmstad pingst till förmån för Reines & Anitas arbete i Tanzania. Satsa allt eller ta i din egen takt, käka en burgare & dela gemenskap för ett gott ändamål! Omständigheterna gör att 2020 kör man på egen hand under juni & sen skickar strava-uppgifter till martin.ojfelth@olmstadpingst.com