Mission

Pingstförsamlingen i Ölmstad har haft ett stort intresse för, och engagemang i missionsarbete i ett flertal länder. Flera medlemmar har varit ute på “fältet”. För närvarande stödjer vi arbete i Rumänien, Kosovo, Sri Lanka och Thailand. Självklart ser vi Ölmstad, där vi är, som vårt största och viktigaste missionsområde. Även här behöver människor komma närmare Gud och finna en djupare mening med livet.

Rumänienarbetet

Sedan 1990 har församlingen regelbundet kört hjälpsändningar till Rumänien. De sista åren har det körts två till fyra resor per år och lasten har varit mat, kläder, sjukvårds- utrustning, och kontors- material som datorer och skrivmaskiner. Även skolbänkar, stolar, madrasser, byggmaterial och givetvis biblar m.m. har körts ner. Som eldsjäl i detta arbete finns Margareta Wennerberg, som startade detta arbete redan innan diktaturens fall. Många rumäner har fått en kristen tro genom detta arbete. Idag har församlingen en egen trailer som kör hjälpsändningar flera gånger om året. Vi har också en secondhand-butik vars förtjänst går till arbetet i rumänien.
Arbetet har nu också expanderat till hjälp i Kosovo.

Efter att under många år varit en del av Ölmstad Pingst togs den 26 augusti ett nytt steg i utvecklingen av verksamheten. Då bildades föreningen “Rumänienhjälpen i Ölmstad”. Huvudmän för föreningen är Ölmstad Pingst tillsammans med Allianskyrkan i Ölmstad.

Rumänienhjälpen i Ölmstad har nu en egen webbplats. rumanienhjalpen.se

Thailand

Läs om Daniel och Paulina Brolin och deras missionsarbete i Thailand som Ölmstad Pingstförsamling är med och stödjer:
http://lifecenter.asia/