Aktuellt


Med anledning av regeringens förbud mot sammankomster med fler än 50 kommer vi begränsa samtliga våra samlingar så att de ligger under det rekommenderade antalet på 50 personer.
Utifrån att vi på söndagens gudstjänst 22/3 samlade ungefär hälften av det antalet tänker vi att har våra gudstjänster öppna och räknar i dörren hur många som kommer. I nuläget tänker vi också att vi fortsätter med ungdomsgården och 712:an.

Vi gjorde ett test i söndags och kommer i fortsättningen sända våra gudstjänster live via vår facebooksida
https://www.facebook.com/%C3%96lmstad-Pingstf%C3%B6rsamling-1469509103344905/

Predikningar finns som vanligt på hemsidan:
https://olmstadpingst.com/media/

Vi kommer däremot ställa in långfredagens gemensamma gudstjänst tillsammans med Pingst i Gränna och Kaxholmen. Fortsätt är RPG-träffarna inställda och sedan tidigare är Skärtorsdagsgudstjänsten i Jönköping pingst inställd. Rumänienhjälpen är tills vidare stängd

Fortsatt gäller tidigare restriktioner att personer över 70 år samt sjuka ska stanna hemma och erbjudandet om hjälp att handla eller andra ärenden från våra kyrkor gäller fortfarande. Vi hjälps alla åt att ha god hygien och att gärna träna men göra det utomhus.


TIDIGARE INFORMATION
Vi som kyrka följer de råd och anvisningar som Folkhälsomyndigheten publicerat, och har i nuläget gjort bedömningen att fortsätta erbjuda söndagens gudstjänstgemenskap där vi anpassar utformning och vidtar åtgärder för att reducera smittorisken. Vi tror det är viktigt att inte låta oron ta över vår vardag samtidigt som vi visar aktsamhet och ansvar för varandra.

De äldres RPG-samlingar där man befinner sig i riskgruppen pausas för tillfället. När det gäller barn och ungdom vill vi fortsätta erbjuda 712:an för barnen och Underground för ungdomar. Men där, precis som i gudstjänster och andra samlingar, följer vi noga utvecklingen. Om rekommendationer för samlingar ändras eller om grundskolan stängs kommer vi göra likadant.

I samband med gudstjänsterna kommer vi inte erbjuda mingelfika innan eller fika efter gudstjänsten och i välkomnandet avstå från handhälsning. Nattvard kommer erbjudas med oblater och separata små bägare (särkalkar). Vi har placerat ut handsprit och uppmanar till extra omsorgsfull handhygien.

Känner du luftvägssymptom uppmanar vi dig att respektera smittorisken. Befinner du dig i någon av riskgrupperna har du möjlighet att lyssna på predikningarna i efterhand på vår hemsida: https://olmstadpingst.com/media/
Det finns också möjlighet att fira gudstjänst, t ex genom Pingstkyrkan i Jönköping eller TV-sända gudstjänster.

Vi som kyrka erbjuder tillsammans med övriga kyrkor i Kaxholmen, Skärstad & Ölmstad hjälp med att handla, ta sig till affär, apotek eller något annat ärende för den som inte kan, vill eller får, ta sig till affär eller apotek så hör av dig till en församling nära dig. Självklart kommer vi att vara noga med handhygien och att inte komma i närkontakt. Mer info kommer

Vi ber för alla de som drabbats av sjukdom och för alla de som arbetar inom vården och myndigheterna, för de som kämpar och gör stora insatser för att hjälpa och lindra oro och lidande


Gospelkonserten 14/3 är inställd pga COVID-19! Den kommer att hållas vid ett senare tillfälle.