Ölmstad Pingstförsamling

HEM INFO TANKEN TRO SMÅGRUPPEN BARN & UNGDOM FOTON KONTAKT BUTIKEN HJÄLPEN

Tanken

Hälsning från fam. Persson i Tyskland

Guds rika frid.
Nu har det gått ett tag sedan ni fick brev från oss och därför vill jag nu ta tillfället att ge ett par glimtar från arbetet och familjen. Vintern har äntligen lämnat oss, efter att ha varit ganska seg. Så sent som helgen för ett par veckor sedan hade vi ännu ca 30 cm snö, men nu är allt borta. Värmen kom så snabbt att vi hade ca 15 grader varmt och samtidigt snö i trädgården. Den hann knappt bort förrän snödroppar, krokus och tussilago kom fram. Vad vi önskar är ju att en sådan värme skall komma andligt sett. Som smälter allt som står ivägen för Guds verk. Det ber vi om.

I slutet av januari hade vi den tyske evangelisten Ekkehard Kreuzritter här, han ber mycket för sjuka. Några helanden har vi fått rapport om, däribland en kvinna som blev fri från de depressioner hon haft i flera år, samtidigt blev hon fri från astman hon kämpat med också i åratal. Underbart att se Gud verka.

I februri och in i mars deltog vi i kampanjen "40 Tage – Leben mit Vision" ( i Sverige känd under "Leva med mål och mening". Många följde med i de dagliga avsnitten i boken och alla områden i föramlingen som Gudstjänster, Hemgrupper, Ungdomarna och barngruppen följdes åt. Vi började med söndagsmötena och sedan kom de andra grupperna med under veckan. Det var en positiv tid, flera mötte Gud, upptäckte hur bibelordet berör oss och detta förde också till beslut att handla därefter. Förra söndagen avslutade vi med „Frukostgudstjänst“ med tillbakablickar i form av bildvisning, vittnesbörd och från ungdomarna även en „bönerap“. Vi blickade även framåt.

Idag tidigt på morgonen (Kl 05:00) hade vi lånat ut kyrkan till den evangelisk-lutherska kyrkan i närheten av oss. Dom firade sin påsknattgudstjänst, ca 60 Personer kom. Intressant var att prästen döpte en tonårsflicka i vår dopgrav. Han påminde att nu uppfylldes det som en av talarna sa i invigningen för ett år sedan, att han önskade att den här prästen en dag skulle få döpa människor här. Gudstjänsten avslutades med nattvardsfirande där prästen och en till från deras kyrka tillsammans med mej och en till från oss tjänade med utdelning av bröd och vin (druvsaft). Den här kyrkoförsamlingen är levande vilket inte minst märktes i lovsången. Vårt och deras lovsångsteam ledde den gemensamt. Lite senare i vårt möte hade vi krisendomsskolans avslutning där dom som var färdiga nu blev välsignade. Nu dröjer det ett par veckor tills jag skall predika här igen. Nästa söndag är jag i ett litet samhälle, Zobes, några mil bort och predikar. Därefter har jag nästan två veckor semester, för att bli av med restdagar från 2004. Därpå är jag med och leder en bibeldag om profetisk tjänst i Köthen, mellan Magdeburg och Halle, jag predikar där på söndagen också. För ett par veckor sedan var jag i Jena och predikade i pingstföramlingen som bildades där för ett par år sedan. Deras Pastor var samtidigt här hos oss. Han blev frälst här för knappt femton år sedan och var, innan han gick pastorsutbildningen, medlem i vår församling.

De områden i verksamheten som drar speciellt är ungdomssamlingarna där de ofta är ett 30-tal. Man har fått gott rykte i stan, därför är deltagande från andra kyrkor stort, t.o.m en del katoliker deltar regelbundet. Programmet är Lovsång, Bibelundervisning och Gemenskap. Nu börjar man dessutom med en träffpunkt i veckan som ska försöka fånga upp dom som glider runt i utkanterna eller ännu inte kommi till tro. Ett annat område är barngruppen där de flesta kommer från icke troende familjer, många från socialt svaga områden i stan. Mellan 15-20 deltar nästan alltid, under hösten var vi uppe i ett trettiotal, vilket är en typisk skillnad mellan den mörka årstiden och våren. Maj-September flyttar vi ut till en lekplats och når då alla åldersgrupper i det området.

Tyvärr är inte allt glädjande. T.ex. upplever vi hur ett par ungdomar dras ut mer och mer och det är tråkigt då de tidigare varit mycket aktivt med. Glädjande är ett par nya kontakter, t.ex. ett par som regelbundet kört dottern till barngruppen och nu vill ha samtal om tro och dop.
Glädjande för oss som familj är att Kerstin mår mycket bättre och det är vi tacksamma för, tack alla ni som ber.

Hälsningar
Familjen Persson genom Daniel.

Greiz 2005-03-27

© Ölmstad Pingstförsamling/Webmaster