Ölmstad Pingstförsamling

HEM INFO TANKEN TRO SMÅGRUPPEN BARN & UNGDOM FOTON KONTAKT BUTIKEN HJÄLPEN

Tanken

För alla som vill

P.g.a. det som hänt i sydostasien har man återigen blivit påmind, om hur det ska bli sista tiden. Ibland kan det kännas ungefär som historien om att vargen kommer, vargen kommer. Vi varnar och varnar, men han kommer aldrig. Men att Jesus snart kommer för att hämta dom frälsta det kan vi va övertygade om. Och det är vårt uppdrag att predika Herrens ankomst.

Alla tidens tecken visar på att Jesus kommer snart, om man bara får ett tecken behöver det inte tyda på något men ju tätare och fler dom blir, ju mer förstår man att tiden och stunden snart är här. Ungefär som när någon väntar barn. Man ser tecknen, magen blir större och ju mer man närmar sig födseln ju tydligare blir tecknen och när det ät dags, går vattnet och värkarna sätter igång och då vet man att nu är det nära. Då börjar födslovärkarna och man vet att nu är det nära. Jag tror att när det gäller Jesus ankomst så har värkarna redan hållt på ett tag.

Ibland önskar man att Gud, han är nog så god att alla kommer till himlen. Och visst, Gud är god och han är totalt rättvis. Så att alla som vill och tar emot honom oavsett bakgrund, kommer att få syndernas förlåtelse och få sitt namn skrivet i Livets bok. Godhet är inte att ge alla allt. Godhet är att ge alla samma möjlighet att själv välja. Det är total rättvisa och godhet.

Så ska det bli sista tiden Matt 24 och 25
Matt 24:1-14 jordbävningar osv. laglösheten tilltar, idag mördar barn, mord är vardag osv.
Matt 24:32-36 ingen vet stunden
Men av tecknen skall vi förstå
Upp 13:16-17 vilddjurets märke Datachip inopererat i högra handen eller pannan, finns redan förslag på, det är säkert bra vid identifikation, kan inte tappas, svårt att bli stulet, det finns många fördelar. Men bibeln säger ta inte detta märke.
2 Tim 3:1-5 hur människorna kommer att bli.
Luk 17:26-30 ytterligare bibelställe som talar om att det ska bli som på Noas och Lots tid
1 Mos 6-8 Noas båtbygge (han ansågs nog vara galen) Gud såg att ondskan va stor 6:5,11
7:1 endast Noa var rättfärdig, gång på gång ser vi Guds kärlek till oss. Som ger chans till bättring.

1 Mos 18-19 Sodom o Gomorra var så fullt av synd att stanken nådde himlen, Lot fick besök av 2 änglar. Folket i staden kom till huset ville våldta dom och Lot skulle dom behandla värre
Synden var stor, vers 14, dom trodde att han skämtade. Vers 17 När dom äntligen kom sig därifrån så vände sig Lots hustru om och blev förvandlad till en saltstod. Ibland kan vi vända oss om för att se efter synden, samtidigt som vi försöker vandra med Gud. Håll blicken fäst på Jesus, se dig inte tillbaka. Han vill rädda oss ifrån synden.

2 Mosebok uttåget i Egypten
Herren räddar folket ur slaveri och räddar folket vid röda havet. Han gav dem vatten, kött och bröd ja, allt dom behövde. Gud gjorde stora under. Folket gnällde, var är han nu nånstans, vi hade det bättre i fångenskapen osv. Ändå visade han sin nåd och kärlek, och gav folket chans till bättring
Joh 3:16 ………..var och en som tror (den totala rättvisan)
2 Pet 3:8-12 och 15-16 Han vill ge alla tid för omvändelse från synden, han väntar sin ankomst bara för att fler ska få tid till frälsning. Guds totala förlåtelse är att alla som vill och tar emot.

Som jag sa förut:
När man ser ett tecken kanske vi inte förstår. Men när tecknen blir fler och fler, oftare och oftare. Då måste vi börja inse att tiden är kort. Det här kanske kan tas som en domedagspredikan. Men jag känner att det är som ett ljus i mörkret. Gud ger oss tid till bättring. Fast världen ser mörk ut, så finns det tid för hopp och frälsning.

Joel 2:28-32
Han skall utgjuta av sin ande över allt kött. Sista tiden kommer vi att få mer kraft av den helige Ande för att bli hans vittnen osv.
Vi som tror på Bibeln, vi har facit i hand och vi har som uppgift att sprida hans underbara evangelium om frälsning. Det känns nästan som det är vår plikt att upplysa världen om att han kommer snart.

Jesus älskar dig och han vill ge dig ett härligt liv tillsammans med honom.
Amen.

Magnus Nord
(2005-01-06)

© Ölmstad Pingstförsamling/Webmaster