HEM INFO MEDIA TRO SMÅGRUPPEN BARN & UNGDOM FOTON KONTAKT BUTIKEN HJÄLPEN

Navigering

›› Om församlingen
›› Mission
›› Alpha-kurs
›› Sång & Musik
›› Bankgiro

Sång & Musik

I församlingen finns en kör, en brassorkester, ett lovsångsteam och flera solister. I våra Gudstjänster brukar vi ofta ha sånginslag, lovsång och psalmsång. Med sång och Musik kan vi ära Gud och förmedla ett budskap genom text eller ton. Ibland händer det att våra musiker och sångare även framträder utanför vår egen kyrka.

Kören Respons leds av Rebecca Thell, Lisa Westerberg, Sofie Öjfelth och Malin Nord. Kören har ett 20-tal medlemmar och framför en blandad repertoar anpassad för kör.

Brasset har funnits i över 40 år och har flera årligen återkommande framträdanden. I repertoaren finns många kända kristna melodier, negrospirituals, marcher mm.

Brasset spelar
Närbild blåsinstrument

© Ölmstad Pingstförsamling/Webmaster