HEM INFO MEDIA TRO SMÅGRUPPEN BARN & UNGDOM FOTON KONTAKT BUTIKEN HJÄLPEN
Smågrupp Samtal vid stranden

Smågruppen

I församlingens mindre gemenskap, smågrupperna, finns möjlighet att lära känna varandra och Gud på ett mer personligt plan. Här kan man växa som människa men här kan också en tro få växa fram. Förhoppningen är att fler kommer med och gruppen då kan delas för att inte bli fler än 12 deltagare.

Tanken med smågruppen är att:

  • med en förankring i församlingen komplettera den stora gemenskapen, Gudstjänsten
  • vara en nära gemenskap där man uppmuntrar, vårdar och delar livet med varandra
  • kunna ta sig lite olika uttryck beroende på gruppens behov
  • vara en plats med inbjudande och öppet samtalsklimat
  • kunna få träffa andra i ungefär samma livssituation
  • också kunna få lyckas och misslyckas och växa nådegåvor och livet med Gud

Vill du vara med?

Om du har frågor om cellgrupper eller vill bli med i en grupp kan du kontakta

Tobias Karlhager [tobias@olmstadpingst.com]

Martin Öjfelth [martin.ojfelth@olmstadpingst.com]

© Ölmstad Pingstförsamling/Webmaster